Gif

 • Akali

  (8 votes, average: 4.75 out of 5)
  Loading...
 • Ahri

  (13 votes, average: 4.15 out of 5)
  Loading...
 • Nidalee

  (15 votes, average: 3.80 out of 5)
  Loading...
 • Briar

  (20 votes, average: 4.00 out of 5)
  Loading...
 • (no title)

  (23 votes, average: 4.61 out of 5)
  Loading...
 • Zyra

  (11 votes, average: 4.36 out of 5)
  Loading...
 • Vex

  (11 votes, average: 3.55 out of 5)
  Loading...
 • Jinx

  (13 votes, average: 4.54 out of 5)
  Loading...
 • Miss Fortune

  F

  (19 votes, average: 4.63 out of 5)
  Loading...
 • Pool Party Syndra

  (19 votes, average: 4.21 out of 5)
  Loading...
 • Kindred

  (1 votes, average: 4.00 out of 5)
  Loading...
 • Poppy, Lulu & Tristana

  (16 votes, average: 3.75 out of 5)
  Loading...
Back to top button