Sett

 • Sett & Aphelios

  (3 votes, average: 2.67 out of 5)
  Loading...
 • Sett Fucking Miss Fortune

  (5 votes, average: 4.60 out of 5)
  Loading...
 • Spirit Blossom Vayne & Sett

  (3 votes, average: 5.00 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Soraka

  (3 votes, average: 1.33 out of 5)
  Loading...
 • Soraka & Sett

  (11 votes, average: 3.82 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Xayah

  (133 votes, average: 3.76 out of 5)
  Loading...
 • Xayah & Sett

  (52 votes, average: 3.90 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Xayah

  (38 votes, average: 4.05 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Xayah

  (37 votes, average: 3.35 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Aphelios

  (36 votes, average: 4.58 out of 5)
  Loading...
 • Sett & Draven

  (31 votes, average: 4.32 out of 5)
  Loading...
 • Sett

  (17 votes, average: 4.47 out of 5)
  Loading...
Back to top button