Shyvana

 • Shyvana & Lissandra

  (No Ratings Yet)
  Loading...
 • Jarvan IV & Shyvana

  (7 votes, average: 2.57 out of 5)
  Loading...
 • Shyvana & Riven Futanari

  (22 votes, average: 2.95 out of 5)
  Loading...
 • Ironscale Shyvana

  (12 votes, average: 3.83 out of 5)
  Loading...
 • Shyvana

  (128 votes, average: 2.73 out of 5)
  Loading...
 • Shyvana

  (21 votes, average: 4.29 out of 5)
  Loading...
 • Ironscale Shyvana

  (10 votes, average: 4.10 out of 5)
  Loading...
 • Quinn, Jarvan IV & Shyvana

  (14 votes, average: 2.93 out of 5)
  Loading...
 • Shyvana

  (5 votes, average: 4.20 out of 5)
  Loading...
 • Shyvana

  (3 votes, average: 4.33 out of 5)
  Loading...
 • Draven & Shyvana

  (3 votes, average: 4.33 out of 5)
  Loading...
 • Fiora, Irelia, Leona, Riven, Sejuani & Shyvana

  (16 votes, average: 4.19 out of 5)
  Loading...
Back to top button