Soraka

 • Star Guardian Soraka

  (4 votes, average: 4.25 out of 5)
  Loading...
 • Nidalee & Soraka

  (1 votes, average: 2.00 out of 5)
  Loading...
 • Ahri, Soraka & Warwick

  (17 votes, average: 3.94 out of 5)
  Loading...
 • Soraka, Sejuani Futanari & Jinx

  (4 votes, average: 4.00 out of 5)
  Loading...
 • Soraka Futanari

  (4 votes, average: 3.00 out of 5)
  Loading...
 • Soraka Futanari

  (1 votes, average: 2.00 out of 5)
  Loading...
 • Star Guardian Soraka & Splend Staff Nami

  (17 votes, average: 3.65 out of 5)
  Loading...
 • Soraka

  (8 votes, average: 3.75 out of 5)
  Loading...
 • Star Guardian Soraka

  (24 votes, average: 3.79 out of 5)
  Loading...
 • Star Guardian Soraka

  (9 votes, average: 3.67 out of 5)
  Loading...
 • Order Of The Banana Soraka

  (12 votes, average: 3.00 out of 5)
  Loading...
 • Soraka Futanari

  (7 votes, average: 3.71 out of 5)
  Loading...
 • Riot Girl Tristana & Soraka Futanari

  (5 votes, average: 3.40 out of 5)
  Loading...
 • Soraka

  (6 votes, average: 2.83 out of 5)
  Loading...
 • Soraka

  (2 votes, average: 3.50 out of 5)
  Loading...
 • Soraka

  (6 votes, average: 4.33 out of 5)
  Loading...
 • Nidalee & Soraka

  (4 votes, average: 3.75 out of 5)
  Loading...
 • Dawnbringer Soraka

  (4 votes, average: 4.75 out of 5)
  Loading...
Back to top button